Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje – 2021

Antrokų mokymo plaukti programa ,,Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje“. Projektas pradedamas vykdyti 2021 rugsėjo 2 d. ir bus vykdomas iki 2022 birželio 1 d.. Vykdant mokymo plaukti projekto veiklas yra vadovaujamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. V-1087 „Dėl mokinių besimokančių pagal pradinio ugdymo programas, mokymo plaukti proceso vykdymo rekomendacijų patvirtinimo“.